جایزه ناداستان پیرسوک

ناداستان چیست؟ ناداستان به واقعیت نزدیکتر است تا خیال و به دو شیوه علمی و غیر علمی نوشته می‌شود؛ ناداستان مستند و واقعیت‌گرا است، اما این دلیل نمی شود که از عناصر و تکنیک‌های داستانی غافل شوند. شیوه‌های غیر علمی معمولاً گزارش‌ها یا مقالاتی هستند که در رابطه با افراد مکان‌ها و مسائل واقعی است.…