جایزه ناداستان پیرسوک

جایزه ناداستان پیرسوک پیرسوک اولین دوره جایزه ناداستان خود را با عنوان «شهر من کو» برگزار می کند. در این‌جا شهر بیشتر از یک مکان است، و مهم روایت فردی ما از شهر است. اختیار با نویسنده است که زاویه دید، روش نوشتن و منظر روایت را تعیین کند، اما این جستار باید بخشی از…